Pokyny k testu:
• Na test máte 2 hodiny. 
• Každá otázka je časově omezena.
• Test se skládá ze 150 otázek.
• Otázky jsou testové, otevřené a doplňovací.
• Všechny otázky mají pouze jednu správnou odpověď.
• Věnujte pozornost pokynům u každé otázky a postupujte podle nich.
• Vzhledem k tomu, že se nebudete moci vrátit zpět k předchozím otázkám, pečlivě si zkontrolujte odpovědi před jejich odevzdáním.

Přejeme hodně štěstí, Tým Investhy

Začni